close_btn

2017학년도 참빛그룹() 장학생 선발 안내

학부모님 안녕하십니까?

학부모님 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다. 평소 우리 하노이한국국제학교에 물심양면으로 협조해 주시는 학부모님께 감사드립니다. ()참빛그룹에서 매년 우리학교 재학생을 대상으로 장학금을 지급하고 있으며 금년에도 , , 고 각 1명의 학생에게 장학금을 지급하고자 합니다. 아래 사항을 참고하셔서 정해진 기일 내에 신청해 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 장학금명 : 참빛그룹() 장학금(1년분 등록금 전액)

2. 선발대상

가정형편이 어렵고 학업성적이 우수하며, 학교생활에서 타의 모범이 되는 학생

3. 신청방법

장학금 신청서 및 기타서류 담임교사에게 제출

담임교사(담임교사 추천서포함) 장학생선정위원회에 제출 심사 통보

4. 제출서류(학교 홈페이지 게재)

1) 장학금 신청서 1

2) 서약서 1

3) 자기 소개서 1

4) 학부모 의견서 1(가정 형편을 알 수 있는 소득증빙 자료 첨부. , 학비 지원 신청 학생의 경우 이미 학교에 제출된 서류로 대체함.)

5) 담임교사 추천서 1

학업성적은 학교에서 별도로 확인함.

5. 신청기간 : 2017. 11. 27.. ~ 2017. 12. 01..

6. 심사 및 취소

장학생 선정위원회의 심의를 통해 결정되며, 제출한 서류에 허위 사실이 있는 경우에는 장학생 대상에서 취소될 수 있습니다. 또한 학비지원에 중복 신청은 가능하나 중복 선정되지는 않습니다.

20171124

 

하노이한국국제학교장

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG CHARMVIT NĂM HỌC 2017

Kính chào Quý phụ huynh!

Kính chúc Quý phụ huynh cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc cũng như sự giúp đỡ của Quý phụ huynh đã dành cho nhà trường.

Hàng năm tập đoàn Charmvit thường dành cho học sinh nhà trường một số học bổng. Năm nay, mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ có một em được nhận học bổng của tập đoàn Charmvit. Phụ huynh tham khảo nội dung phía dưới, nếu đáp ứng đủ quy định có thể nộp đơn đăng ký.

 

- Nội dung -

1. Tên học bổng: Học bổng Charmvit (Hỗ trợ toàn bộ tiền học phí một năm)

2. Đới tượng

Học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

3. Cách thức đăng ký

Nộp đơn đăng ký và các giấy tờ cần thiết cho giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm nộp cùng với thư giới thiệu cho hội đồng xét duyệt học bổng --> xét duyệt --> thông báo

4. Hồ sơ (Có ghi rõ trên trang web của trường)

1) Đơn đăng ký học bổng (1 bản)

2) Đơn cam kết (1 bản)

3) Giới thiệu bản thân (1 bản)

4) Ý kiến của phụ huynh (1 bản bao gồm giấy tờ chứng minh thu nhập của gia đình.Trường hợp học sinh đã nộp đơn xin học phí trước đó cho nhà trường sẽ được thay thế hồ sơ.)

5) Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiêm (1 bản)

Thành tích học tập có thể kiểm tra tại trường.

5. Thời hạn đăng ký: 27.11.2017 ~ 01.12.2017

6. Phê duyệt

Kết quả phê duyệt sẽ do hội đồng xét duyệt học bổng quyết định. Trường hợp phát hiện giấy tờ nộp không đúng sự thật, bộ hồ sơ đó sẽ bị hủy. Có thể nộp cùng với đơn đăng ký xin hỗ trợ học phí nhưng sẽ chỉ được chon một trong hai hoặc học bổng hoặc hỗ trợ học phí.

24.11.2017

 

Hiệu trưởng trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
622 초등과정 초등 영어교재 구매 안내 2차판매 file 박경근 2018-03-26 483
621 중등과정 2019학년도 대학초청 입학설명회 개최(경희대,중앙대,한국항공대,한국기술교육대) file 허정희 2018-03-23 567
620 중등과정 개인정보 수집 및 이용, 제3자 제공에 대한 안내 file 김성기 2018-03-21 300
619 초등과정 3월 보건소식(초중등) file 임현정 2018-03-20 342
618 중등과정 2018학년도 1학기 중등 방과후학교 개설 강좌 및 수강료 납부 안내 file 최현정 2018-03-19 438
617 초등과정 [초등, 중등] 2018학년도 1학기 학부모총회 안내 file 김성기 2018-03-19 584
616 중등과정 [초등, 중등] 2018학년도 1학기 학부모총회 안내 file 김성기 2018-03-19 364
615 초등과정 2018학년도 1학기 방과후 강좌 개설 확정 및 수강료 납부안내 file 이미숙 2018-03-16 550
614 초등과정 2018학년도 1학기 한국어캐칭업 안내 가정통신문 file 김기주 2018-03-16 613
613 초등과정 2018학년도 1학기 디딤돌 학습반(보충학습) 안내 가정통신문 file 김기주 2018-03-16 477
612 초등과정 [초등, 중등] 학부모 지원단(도서지원단․다문화교육 지원단․학부모 사랑 지원단) ... file 서성민 2018-03-15 730
611 중등과정 1학기 학교폭력 예방교육 가정통신문 file 구본견 2018-03-15 362
610 중등과정 2018학년도 베트남어 자격증반 수강료와 교재비 납부 안내 file 박용석 2018-03-15 524
609 초등과정 초등 방송부 자율동아리 부원 모집 file 류승태 2018-03-14 367
608 초등과정 2018학년도 신문부(자율동아리) 부원 모집 file 배영희 2018-03-13 540
607 중등과정 2018학년도 1학기 영어 Catching-up 수업 신청 안내 file 박정은 2018-03-13 595
606 중등과정 2019학년도 대학초청 입학설명회 개최(한양대학교,성균관대학교) file 허정희 2018-03-12 733
605 초등과정 2018학년도 1학기 초등방과후학교 신청 안내 file + 1 이미숙 2018-03-09 1133
604 중등과정 2018학년도 1학기 중둥 방과후학교 수강신청 안내 file 최현정 2018-03-09 781
603 중등과정 2018학년도 1학기 중등 디딤돌 수업 신청 안내 file 최현정 2018-03-09 643

대한민국 교육부 학력인정학교

교무실 초등024-7301-5337 070-8248-2555중등 024-7301-5338 070-8249-2555행정실 024-7301-5339 070-8247-2555 전화번호통합검색