close_btn

2017학년도 참빛그룹() 장학생 선발 안내

학부모님 안녕하십니까?

학부모님 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다. 평소 우리 하노이한국국제학교에 물심양면으로 협조해 주시는 학부모님께 감사드립니다. ()참빛그룹에서 매년 우리학교 재학생을 대상으로 장학금을 지급하고 있으며 금년에도 , , 고 각 1명의 학생에게 장학금을 지급하고자 합니다. 아래 사항을 참고하셔서 정해진 기일 내에 신청해 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 장학금명 : 참빛그룹() 장학금(1년분 등록금 전액)

2. 선발대상

가정형편이 어렵고 학업성적이 우수하며, 학교생활에서 타의 모범이 되는 학생

3. 신청방법

장학금 신청서 및 기타서류 담임교사에게 제출

담임교사(담임교사 추천서포함) 장학생선정위원회에 제출 심사 통보

4. 제출서류(학교 홈페이지 게재)

1) 장학금 신청서 1

2) 서약서 1

3) 자기 소개서 1

4) 학부모 의견서 1(가정 형편을 알 수 있는 소득증빙 자료 첨부. , 학비 지원 신청 학생의 경우 이미 학교에 제출된 서류로 대체함.)

5) 담임교사 추천서 1

학업성적은 학교에서 별도로 확인함.

5. 신청기간 : 2017. 11. 27.. ~ 2017. 12. 01..

6. 심사 및 취소

장학생 선정위원회의 심의를 통해 결정되며, 제출한 서류에 허위 사실이 있는 경우에는 장학생 대상에서 취소될 수 있습니다. 또한 학비지원에 중복 신청은 가능하나 중복 선정되지는 않습니다.

20171124

 

하노이한국국제학교장

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG CHARMVIT NĂM HỌC 2017

Kính chào Quý phụ huynh!

Kính chúc Quý phụ huynh cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc cũng như sự giúp đỡ của Quý phụ huynh đã dành cho nhà trường.

Hàng năm tập đoàn Charmvit thường dành cho học sinh nhà trường một số học bổng. Năm nay, mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ có một em được nhận học bổng của tập đoàn Charmvit. Phụ huynh tham khảo nội dung phía dưới, nếu đáp ứng đủ quy định có thể nộp đơn đăng ký.

 

- Nội dung -

1. Tên học bổng: Học bổng Charmvit (Hỗ trợ toàn bộ tiền học phí một năm)

2. Đới tượng

Học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

3. Cách thức đăng ký

Nộp đơn đăng ký và các giấy tờ cần thiết cho giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm nộp cùng với thư giới thiệu cho hội đồng xét duyệt học bổng --> xét duyệt --> thông báo

4. Hồ sơ (Có ghi rõ trên trang web của trường)

1) Đơn đăng ký học bổng (1 bản)

2) Đơn cam kết (1 bản)

3) Giới thiệu bản thân (1 bản)

4) Ý kiến của phụ huynh (1 bản bao gồm giấy tờ chứng minh thu nhập của gia đình.Trường hợp học sinh đã nộp đơn xin học phí trước đó cho nhà trường sẽ được thay thế hồ sơ.)

5) Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiêm (1 bản)

Thành tích học tập có thể kiểm tra tại trường.

5. Thời hạn đăng ký: 27.11.2017 ~ 01.12.2017

6. Phê duyệt

Kết quả phê duyệt sẽ do hội đồng xét duyệt học bổng quyết định. Trường hợp phát hiện giấy tờ nộp không đúng sự thật, bộ hồ sơ đó sẽ bị hủy. Có thể nộp cùng với đơn đăng ký xin hỗ trợ học phí nhưng sẽ chỉ được chon một trong hai hoặc học bổng hoặc hỗ trợ học phí.

24.11.2017

 

Hiệu trưởng trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
597 중등과정 세계 여성의 날 VASH-KISH 발표회 및 토론회 참여 안내 file 이주명 2018-03-08 290
596 초등과정 2018학년도 초등사물놀이동아리 단원 모집 file 장은식 2018-03-08 253
595 중등과정 2018학년도 1학기 베트남어 Catching-up 수업 신청 안내 file 박용석 2018-03-08 306
594 초등과정 초등 저학년교실 학생급식(배식)도우미 신청 안내장 file 구영환 2018-03-07 326
593 초등과정 20018. 초등 야구 자율동아리 신청 안내문 file 강경균 2018-03-07 223
592 초등과정 [초등,중등]2018학년도 1학기 교복구매 안내 file 임규용 2018-03-07 203
591 중등과정 학생상담활동에 대한 보호자 동의 안내(초중등) file 조지영 2018-03-06 307
590 초등과정 KISH 위클래스 상담실 이용 안내(초중등) file 조지영 2018-03-06 450
589 중등과정 관현악단 단원 모집 가정통신문 file 류승태 2018-03-05 291
588 중등과정 학생건강실태조사(7~12학년) file 임현정 2018-03-05 339
587 초등과정 학생건강실태조사(2~6학년) file 임현정 2018-03-05 411
586 중등과정 2018학년도 베트남어 자격증반 개설 안내 file 박용석 2018-03-05 355
585 중등과정 2018학년도 1학기 자기주도학습 신청 file 최상민 2018-03-05 229
584 중등과정 2019학년도 재외국민 특례입시를 위한 대학초청입시설명회 개최(가천대학교) file 허정희 2018-03-02 407
583 중등과정 중고등 스쿨포인트 상벌점 제도 안내 file 김유진 2018-03-02 402
582 중등과정 2018학년도 11학년 교육과정(계열) 선택 최종 결과 안내 file phamthuy 2018-01-09 691
581 초등과정 초등영어캠프 및 방과후 학교 버스 운행노선표 file 임정아 2018-01-09 559
580 중등과정 초등 6학년 대상 중학교 교육과정 및 학생생활 안내 file phamthuy 2018-01-08 471
579 중등과정 2018학년도 12학년 이과반 선택교과 신청 안내 file phamthuy 2018-01-08 376
578 초등과정 2017학년도 4분기 급식비 미납금 납부안내 file phuong 2018-01-05 533

대한민국 교육부 학력인정학교

교무실 초등024-7301-5337 070-8248-2555중등 024-7301-5338 070-8249-2555행정실 024-7301-5339 070-8247-2555 전화번호통합검색