HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2024년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 (재학생) Thong bao dang ky su dung, thay doi, dung xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024
2024년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 (재학생) Thong bao dang ky su dung, thay doi, dung xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024
작 성 자 trang
등록일 2024-01-04 (HIT : 1773)
첨부파일 2024년도1학기통학버스이용,변경,중지신청안내(재학생)Thongbaodangkysudung,thaydoi,dungxebushocky1namhoc2024.pdf

2024년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내

안녕하십니까?

항상 학부모님의 가정에 행복과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

학버스의 원활한 운영을 위해 2024학년도 1학기 통학버스 변경 신청을 다음과 같이 진행하고자 합니다

- 신청대상: 2024학년도 1학기 신규이용, 변경, 중지 신청 필요 학생 (재학생)

- 신청기간: 2024. 1. 3.() ~ 2024. 2. 15.()

- 신청방법: 온라인으로 변경신청서 제출 (홈페이지-행정실공지사항-통학버스)

- 온라인 신청 링크:

https://docs.google.com/forms/d/1X8l1skhrIxG7yNkHiCJrLTImV5ph83YhhIUxNcznpIA/edit

위 기간에만 2024학년도 1학기 통학버스 신규이용 및 변경 신청 가능합니다. 신청기간 이후 신규이용, 변경신청 불가능 (, 이사의 경우 7일전 변경신청 가능)

- 경 신청이 없는 경우, 기존 신청내용으로 갈음 됩니다(기존 위치를 홈페이지에 재확인 바람) ==> 변경사항이 없는 경우, 기입불필요.

2023.2학기 탑승자 명단 및 등하교 지점 확인:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dfq02v65GuR2EtJL8a7gOTHwqKLY6kNR/edit#gid=89399663

2024.1학기 승자 명단은 1학기 개학일 2에 홈페이지에 공지하며, 반드시 버스번호 및 등교시간을 확인하여 지정된 량에 탑승 바람.

(개학일: 2024.3.4.(), 탑승자명단 공지 예정일: 2024.3.2.()

등교 탑승 장소의 사진: https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ?resourcekey=0-jb46FJJ-VjP0kDz6SSC-fw&usp=share_link

문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

2024. 01. 03.

하노이한국국제학교

Thông báo đăng ký sử dụng, thay đổi xe bus học kỳ 1 năm học 2024

Nhà trường xin gửi tới Quý phụ huynh và gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Phía nhà trường xin thông báo tới Quý phụ huynh về việc đăng ký sử dụng, thay đổi địa điểm đón trả học sinh trong học kỳ 1 năm học 2024 như sau:

- Đối tượng: Học sinh đang theo học tại trường muốn đăng ký sử dụng, thay đổi, dừng xe bus trong học kỳ 1 năm học 2024

- Thời gian đăng ký: 2024.01.03.(Thứ 4) ~ 2024.02.15.(Thứ 5)

- Cách thức đăng ký: Đăng ký online (홈페이지-행정실공지사항-통학버스)

- Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/1X8l1skhrIxG7yNkHiCJrLTImV5ph83YhhIUxNcznpIA/edit

Địa điểm đón trả học sinh sẽ chỉ được đăng ký sử dụng và thay đổi trong thời hạn đăng ký trên. Hết thời hạn đăng ký, nhà trường chỉ nhận đăng ký thay đổi cho trường hợp chuyển nhà, tuy nhiên học sinh sẽ phải đăng ký trước 7 ngày.

- Trường hợp không đăng ký thay đổi, Phía Nhà trường sẽ giữ nguyên ví trí đón như học kỳ 2 năm học 2023 (Nếu không có thay đổi, phụ huynh, học sinh không cần đăng ký lại)

- Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra vị trí đón học kỳ 2 2023 theo link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dfq02v65GuR2EtJL8a7gOTHwqKLY6kNR/edit#gid=89399663

Phụ huynh vui lòng kiểm tra số xe, thời gian xuất phát trước ngày khai giảng 2 ngày và lên đúng số xe nhà trường quy định (khai giảng dự kiến vào ngày 4/3/2024, dự kiến đăng vào ngày 2/3/2024)

Ảnh điểm đón (tham khảo): https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ?resourcekey=0-jb46FJJ-VjP0kDz6SSC-fw&usp=share_link

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trang 024-7301-5339(115)

2024. 01. 03.

Trường Hàn Quốc Hà Nội


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2024학년도 1학기 신,전편입생 스쿨버스 신청 안내 Huong dan dang ky su dung xe bus cho hoc sinh moi nam hoc 2024 trang 2023-11-21 2126
다음글 2024년도 1학기 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내 Thong bao ve danh sach hoc sinh su dung xe bus va lo trinh xe bus hoc ky 1 nam hoc 2024 trang 2024-03-01 2589
목록