HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022년도 1학기 부분등교에 따른 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내
2022년도 1학기 부분등교에 따른 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내
작 성 자 trang
등록일 2022-03-16 (HIT : 1895)
첨부파일 2022(1).3.21부터하교정차약도.xlsx
2022(1).3.21~2022.3.25통학버스운행노선표(고등).xlsx
2022.3.28일부터통학버스운행노선표(증.고등).xlsx

학생 직접 등교가 시작함에 따라 다음와 같이 버스를 운행하고자 합니다.

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh về việc vận hành xe bus đưa đón học sinh đến trường.

도우미 탑승 후 체온 검사 및 질서 관리 예정

Phụ xe sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho học sinh sau khi lên xe.

1. 노선 및 탑승자 명단 및 하교 정차약도/Lộ trình, danh sách học sinh, sơ đồ đỗ xe lượt về:

. 탑승자 명단 /Danh sách học sinh:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jbzZuPsMr2yCx4eFOH4BeIagSYpMdySJvY-6lNUWoqs/edit#gid=1643277280

나. 노선 및 하교 정차약도: 첨부 파일 확인/ Lộ trình và sơ đồ đỗ xe lượt về vui lòng kiểm tra file đính kèm.

※ Vinhomes Smart City 8명 이상 되어 3.28일부터 13C호 버스노 노선에 추가 (노선확인 )/ Tuyến Vinhomes Smart City đã đủ trên 8 học sinh nên từ ngày 28 tháng 3 sẽ được thêm vào tuyến 13C (kiểm tra file lộ trình)

2. 운행사항/ Nội dung vận hành

. 10~12학년: 3.21.() ~ 3.25.()/ Từ 21/3 đến 25/3

1) 학생 수/ số lượng học sinh: OO 469(미사용 105, 편도 1, 왕복 364)

2) 차량대수 및 운행지역/ số lượng xe: 28( 29인승: 1, 45인승: 25, 학교버스 2)

지점

Ciputra

Trung Hoa

Goldmark City

Royal City

My Dinh

My Dinh Song Da

Keang nam

대수

3

2

미운행

2

2

6

4

지점

Thang Long No1

Mulberry

Hyundai HaDong

An Khanh

Golden Palace

Skylake

West Point

대수

1

1

1

1

2

2

1

골드마크시티의 경우, 의견수렴결과 동기간 운행에 대해 70%이상 반대/ Goldmark City sẽ không vận hành trong tuần này

. 7~12학년: 3. 28.() ~ / Từ 28/3 ~

1) 학생 수/ Số lượng học sinh: OO 1009(미사용 124, 편도 6, 왕복 880)

2) 차량대수 및 운행지역 Số lượng xe: 44( 29인승: 5, 45인승: 37, 학교버스 2)

지점

Ciputra

Trung Hoa

Trung Yen

Royal City

My Dinh

Goldmark City

My Dinh Song Da

Keang nam

대수

3

4

1

2

2

4

8

6

지점

Thang Long No1

Mulberry

Hyundai HaDong

An Khanh

Golden Palace

An Binh

Skylake

West Point

대수

1

1

1

3

3

1

3

1


신, 전,편입 및 이사한 경우 7일 전에 아래 링크로 신청 바람 (다른 경우 이용, 변경, 중지 신청 불가능)
Trường hợp học sinh chuyển nhà, mới chuyển đến, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký trước 7 ngày ( Ngoài trường hợp trên, sẽ không được đăng ký sử dụng, thay đổi, dừng)
신청링크/ Link đăng ký


문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

2022. 3. 15.

하노이한국국제학교

이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2021학년도 통학버스비 및 급식비 결산 공고 trang 2022-03-16 685
다음글 2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청 안내 trang 2022-03-29 661
목록