HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청 안내
2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청 안내
작 성 자 trang
등록일 2022-03-29 (HIT : 658)
첨부파일 2022.1통학버스이용변경중지추가신청안내.pdf

2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청 안내

2022학년도 1학기 통학버스 변경 신청을 지난 1. 1.부터 2. 6. 까지 접수 아 현재 통학버스를 운행하고 있습니다. 하지만, 코로나로 인해 장기간 학교를 열지 않아 다양한 사유로 위 기간에 신청을 하지 못한 학생이 다수 발생하였습니다. 이에 우리 학교는 금 번에 한해 기존의 변경불가 침에 예외를 둬 다시 한 번 통학버스 이용·변경·중지 추가 신청받고자 합니다.

향후 추가 신청 절대불가

- 신청 대상: 기존 신청기간에 신청 하지 못한 학생

- 신청 기간: 2022. 3. 29.() ~ 2022. 3. 31()

- 적용 일자: 2022. 4. 4.()

- 신청 방법: 온라인으로 변경신청서 제출

- 온라인 신청 링크:

https://docs.google.com/forms/d/1XV2i4IAMf-lQQnIi2rhPRFRScMsxNz78AZ943RD4Dps/edit

위 기간에만 버스 변경 신청 가능합니다. 신청 기간 끝난 후 이사, 전편, 입학한 경우 제외 이용, 변경, 중지 신청 불가능합니다.

- 변경 신청이 없는 경우 기존 이용신청이 그대로 유지 됩니다.

기존 위치를 재확인 바람

확인링크: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FytCHSvFPG56_VOkbX_i3wDRRsE2giw9c2SpFrJFBN8/edit#gid=349087953

탑승자 명단 및 노선은 홈페이지에 공지예정일: 2022. 4. 3.() 16:00)

반드시 지정된 차량에 탑승 바람

문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)

2022. 3. 29.

하노이한국국제학교


Hướng dẫn đăng ký sử dụng,thay đổi bổ sung xe bus học kỳ 1 năm học 2022

Phía nhà trường đã tiến hành nhận đăng ký xe bus cho học kỳ 1 năm học 2021 từ ngày 1.1 đến 2.6 và hiện tại xe bus đưa đón học sinh đã bắt đầu vận hành. Theo quy định vận hành xe bus, sẽ chỉ nhận đăng ký một kỳ một lần vào thời gian đăng ký đã định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 học sinh không đến trường và do một số lý do cá nhân khác nên vào thời gian đăng ký trên đã có nhiều trường hợp không thể đăng ký. Vậy nên,sau khi bàn bạc, phía nhà trường quyết định sẽ nhận đăng ký sử dụng, thay đổi bổ sung thêm chỉ duy nhất một lần.

Sau thời gian đăng ký này sẽ không thể thay đổi bổ sung nữa

- Đối tượng đăng ký: Học sinh không thể đăng ký trong thời hạn đăng ký trước

- Thời gian đăng ký: 2022. 3. 29.(T3) ~ 2022. 3. 31(T5)

- Ngày bắt đầu sử dụng: 2022. 4. 4.(T2)

- Phương thức đăng ký: Đăng ký online

- Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1XV2i4IAMf-lQQnIi2rhPRFRScMsxNz78AZ943RD4Dps/edit

Phía nhà trường chỉ nhận đăng ký thay đổi trong thời gian trên. Sau khi hết thời hạn đăng ký, ngoài trường hợp chuyển nhà, học sinh mới chuyển đến thì các trường hợp khác đều không thể đăng ký bổ sung

- Trường hợp không đăng ký thay đổi, phía nhà trường sẽ giữ nguyên theo vị trí đã sử dụng của năm trước (vui lòng kiểm tra lại vị trí)

Link kiểm tra

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FytCHSvFPG56_VOkbX_i3wDRRsE2giw9c2SpFrJFBN8/edit#gid=349087953

Ngày dự kiến đăng danh sách và lộ trình lên tang web: 2022. 4. 3.(CN) 16:00

Học sinh vui lòng lên đúng số xe của mình

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 024-7301-5339(115_Trang)

2022. 3. 29.

TRƯỜNG HÀN QUỐC HÀ NỘI


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022년도 1학기 부분등교에 따른 통학버스 탑승자 명단, 노선 홈페이지 안내 trang 2022-03-16 1893
다음글 2022학년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청에 따른 탑승자 명단 및 노선을 안내 Danh sach hoc siinh va lo trinh xe bus sau khi nhan dang ky thay doi bo sung trang 2022-04-03 917
목록