HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022학년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청에 따른 탑승자 명단 및 노선을 안내 Danh sach hoc siinh va lo trinh xe bus sau khi nhan dang ky thay doi bo sung
2022학년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청에 따른 탑승자 명단 및 노선을 안내 Danh sach hoc siinh va lo trinh xe bus sau khi nhan dang ky thay doi bo sung
작 성 자 trang
등록일 2022-04-03 (HIT : 916)
첨부파일 2022.3.28일부터통학버스운행노선표(중 고)_20220304.xls
20221학기초.중.고전체등교시통학버스노선표_20220403.xls
하교정차약도(중.고등등교).xlsx

안녕하십니까?

2022학년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청에 따른 탑승자 명단 및 노선을 안내 드립니다

Nhà trường xin gửi lời chào đến Quý phụ huynh. Thời hạn đăng ký thay đổi bổ sung đã kết thúc, phía nhà trường xin hướng dẫn tới Quý phụ huynh, học sinh lộ trình và danh sách học sinh


가. 노선표/Lộ trình: 점부 파일 확인 / Kiểm tra file đính kèm


나. 탑승자 명단 Danh sach học sinh đi xe

1. 초등 (tiểu học)

승.하차 지점 확인 링크 ( Link kiểm tra địa điểm lên xe) (4.18일부터 83반 안내문에 확인)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uT0SHcoH0DBDHSG1yXPngfkRMtHyua3aR9d1bk0V5P4/edit#gid=674128539

전일제 수업 시 등.하교 버스 배치했습니다. 등교 계획에 따라 등.하교 버스 번호 변경될 수 도 있어서

등교 이틀 전에 탑승자 명단 및 노선을 반드시 재확인 바람

2. 중.고등 (trung học. phổ thông)

승.하차 지점 및 버스번호 확인 링크 ( Link kiểm tra số xe và địa điểm) (4.18일부터 83반 안내문에 확인)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jbzZuPsMr2yCx4eFOH4BeIagSYpMdySJvY-6lNUWoqs/edit#gid=1643277280

초.중.고 전체 학생 등교 시 버스 번호 변경 될 수도 있음 (전체 학생 등교 이틀 전에 재확인 바람)

Tên số xe bus có thể thay đổi khi học sinh toàn trường đi học trở lại,(trước đó 2 ngày Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra lại)


다. 적용일자/ Ngày bắt đầu áp dụng: 2022. 4. 4. (월)

라. 유의사항: 향후 추가신청(신규, 변경, 중지) 절대 불가. √이사 및 전학 제외.

Lưu ý: sau thời gian đăng ký bổ sung sẽ không thể đăng ký thay đổi nữa. Trừ trường hợp chuyển nhà và chuyển trường)


이사 및 전학 경우 7일 전에 아래 링크로 신청 바람

Trường hợp học sinh chuyển nhà, chuyển trường, Quý phụ huynh vui lòng đăng ký trước 7 ngày

탑승 위치 사진 참고 (tham khảo ảnh điểm đón):


문의처 : 행정실 Trang 024-7301-5339(115)


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022년도 1학기 통학버스 이용,변경,중지 추가신청 안내 trang 2022-03-29 658
다음글 2022학년도 전출, 이사로 통학버스 중지/변경 신청 안내 Huong dan thay doi xe bus doi voi hoc sinh chuyen truong hoac chuyen nha trang 2022-04-12 707
목록