HOME >  행정/지원 >  행정실공지사항 >  통학버스

통학버스

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2022.4.18일부터 초중고 전체 등교에 따라 통학버스 운행노선 및 명단 안내 Huong dan van hanh xe bus tu ngay 18 thang 4 nam 2022
2022.4.18일부터 초중고 전체 등교에 따라 통학버스 운행노선 및 명단 안내 Huong dan van hanh xe bus tu ngay 18 thang 4 nam 2022
작 성 자 trang
등록일 2022-04-14 (HIT : 2427)
첨부파일 홈페이지2022(1).1학기통학버스명단2022.4.18~.xls
홈페이지_통학버스노선표2022.4.18일부터.xls
2022통학버스이용수칙.hwp
2022.4.18통학버스안내문.pdf
2022.4.18통학버스하교버스배치.xls
2022(2).1하교정차약도Sododoxevehk12022.xlsx

안녕하십니까?

항상 학부모님의 가정에 행복과 건강이 함께 하시기를 기원합니다.

2022418일 초고 전체 등교에 따라 통학버스 운행노선 및 명단을 다음과 같이 안내합니다.

Phía nhà trường xin gửi bản hướng dẫn tới Quý phụ huynh, học sinh về lộ trình và danh sách học sinh đi xe bus từ ngày 18 tháng 4 năm 2022

1. 노선 및 하교 정차약도 Lộ trình và sơ đồ đỗ xe về: 첨부 파일 확인 Tham Khảo file đính kèm

2. 탑승자 명단 Danh sách : 첨부파일 또는 온라인 확인 Tham khảo link bên dưới hoặc file đính kèm

확인링크 Link danh sách: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sFZ8aSoYGYIllZYC2XOQ5oJ-7OzLXEYzofQnl4hGvE4/edit#gid=1623986304

통학 버스를 원활히 운영하기 위하여 요일 및 시간별로 유연하게 운영합니다.(사험기간, 방학식 등의 경우 전체학년 동시운행)

Phía nhà trường đang sắp xếp số xe đi và về của từng ngày, từng khung giờ là khác nhau. (ngày thi, ngày cuối kỳ,.. Tất cả học sinh sẽ về theo đúng số xe như buổi sáng đã đi)

3. 유의사항 Lưu ý

- 반드시 지정된 차량에 탑승 Học sinh phải lên đúng số xe quy định

- 한 학기 동안 버스 변경, 중지 불가능 (전출, 이사 경우 예외) Không được thay đổi xe trong một học kỳ( trừ trường hợp chuyển nhà, chuyển trường)

- 통학버스 운행 수칙 참고(홈페이지) Tham khảo quy tắc vận hành xe bus (trên trang web)

- 출발 5분 전까지 나와서 탑승 대기 Học sinh vui lòng ra trước giờ xuất phát 5 phút để đợi xe


◇ 탑승 위치 사진 참고 (tham khảo ảnh điểm đón): https://drive.google.com/folderview?id=0Bx2HDb-yOiNlOXV0aUh0Qk94NjQ&resourcekey=0-jb46FJJ-VjP0kDz6SSC-fw

문의처 : 행정실 시설팀 버스담당 Trang 024-7301-5339(115)

Mọi thắc mắc Trang 024-7301-5339(115)이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 2022학년도 전출, 이사로 통학버스 중지/변경 신청 안내 Huong dan thay doi xe bus doi voi hoc sinh chuyen truong hoac chuyen nha trang 2022-04-12 1612
다음글 2022년도 2학기 통학버스 이용,변경,중지 신청 안내 Thong bao dang ky su dung, thay doi xe bus hoc ky 2 nam hoc 2022 trang 2022-07-04 1348
목록