HOME >  행정/지원 >  행정실 서식자료실

행정실 서식자료실

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 급식비 환불신청서
급식비 환불신청서
작 성 자 trang
등록일 2022-05-20 오후 12:25:00 (HIT : 995)
첨부파일 환불신청서(급식비).hwp
환불신청서(급식비).pdf

환 불 신 청 서 (급식)

Đơn xin hoàn tiền ăn

성명(Tên)

학년반(Lớp)

환불기간

(Ngày hoàn tiền)

 

 

 

반 환 사 유

(Lý do)

 

담임선생님 확인

(Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm)

 

환불계좌 정보

(Thông tin tài khoản hoàn tiền)

은행명/지점명*

(Tên Ngân hàng/Chi nhánh)

 

계좌번호*

(Số tài khoản)

 

예금주(영문이름)*

(Tên chủ tài khoản)

 

예금주와의 관계

(Mối quan hệ với học sinh)

 

*환불 오류 시 연락 가능한 보호자 연락처 :

Số điện thoại liên hệ trường hợp hoàn tiền xảy ra lỗi:

*급식 미실시 3일전 신청, 미급식 기간이 3일이상이여야 함을 안내드립니다. 사후 신청은 불가합니다.

Quý Phụ huynh đăng ký trước ngày không ăn 3 ngày và thời gian đăng kí hoàn tiền phải từ 3 ngày trở lên. Các trường hợp đăng ký sau nhà trường sẽ không xử lý.

 

20 년       월       일

Ngày   tháng   năm 20

신청자 :               (서명)

Người làm đơn:       ký tên)

 


이전글 게시글, 다음 게시물
이전글 미납금 납부 확약서 trang 2022-02-23 479
다음글 급식 (신청, 취소) 동의서 trang 2022-10-10 269
목록